Dart-träning,

Min egna påhittade övning är denna variant

av klocka med tons och avslut på BULL, tidsåtgång ca 15-30 minuter.

 

Steg1: 501-tons, dvs kasta tons med bulle-räddning (om man inte

kan uppnå 100p på tre pil).

har man pil kvar i handen när avsedd dubbel (för att hamna på noll kvar)

är träffad är det flytande övergång till..

 

Steg 2: Dubbelklocka, D1- D5, endast avsedd dubbels poängfält

får träffas, annars börja om kastomgången från senast ej

träffade dubbel, har man pil kvar i handen när D5 är träffad

är det flytande övergång till...

 

Steg 3: repetera steg 1, flytande övergång till..

Steg 4: repetera steg 2 fast D6-D10, flytande övergång till...

Steg 5: repetera steg 1, flytande övergång till...

Steg 6: repetera steg 2 fast D11-D15, flytande övergång till...

Steg 7: repetera steg 1, flytande övergång till...

Steg 8: repetera steg 2, fast D16-D20, flytande övergång till...

Steg 9: repetera steg 1, flytande övergång till...

Steg 10: en träff i Röd Bull och träningen är klar, träffar

man Grön Bull får man fortsätta, träffar man något

annat fält, hämta pilen/arna och börja om kastet.

 

 

Ett annat spel är denna variant på klocka " Dubbelbulleklockan"

I en och samma kastomgång ska en dubbel och en röd bulle träffas

för att få gå vidare till nästa dubbel och bulle.

 

kastomgång 1: första pilen på dubbel 1, och andra pilen på röd bull.

Om första pilen sitter utanför, gå även andra pilen på dubbel 1

och sedan på röd bull, sitter ingen av de första två pilarna i dubbel 1

hämta pilarna och börja om , sitter någon av de två första pilarna i ett

annat poängfält än avsedd dubbel, börja om.

 

Repetera övningen fram till dubbel 20, sista fältet att träffa är röd bull.

Är första pilen grön, fortsätt med en röd.

Är första pilen röd, fortsätt med en röd,

Är första pilen en singel, börja om.

 

Länkar till bra hemsidor på nätet

 

Gratis: Webcamdarts

 

Kostar:

Darts Performance Centre (paul Gillings)

Godarts Pro (Anders Östman)